Những hình ảnh nhức nhối - Ảnh chụp màn hình

GIÁO DỤC NHÂN BẢN

 04:50 21/02/2021

(NCTG) “Nhân bản, nhân ái từ gia đình đến nhà trường và cả xã hội phải là điều kiện tiên quyết để một dân tộc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và lệ thuộc vào những thể chế chính trị độc đoán và tàn bạo. Không có giáo dục nhân bản thì đừng mơ mộng gì cao xa vì tất cả chỉ là điều không tưởng” - góc nhìn của nhà giáo Lâm Bình Duy Nhiên từ Lausanne (Thụy Sĩ).