NẾU MỘT NGÀY…

NẾU MỘT NGÀY…

 23:16 05/12/2011

(NCTG) Nếu một ngày, tự dưng thấy trên gối một tờ giấy trong đó chồng đòi bỏ, vì đã vô tích sự lại còn ham hố!