Minh họa: Yuko Shimizu

VỀ CUỐN SÁCH “LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG TRONG NỀN VĂN HỌC MỸ”

 00:07 20/04/2016

(NCTG) “Ngay cả những người chỉ huy cũng phải thừa nhận rằng những thành quả thắng lợi đã bị mục ruỗng, và người thuật truyện cũng đến hồi phải nhận ra “trò đùa này, về việc làm sao mà một cuộc cách mạng chiến đấu cho độc lập tự do lại có thể biến những thứ đó thành ra thấp kém chẳng bằng con số không”.