NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN MỸ

NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN MỸ

 22:18 16/07/2011

(NCTG) Sau tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 của quân dân miền Nam buộc Mỹ phải ký hiệp định ngừng bắn hạn chế ở miền Bắc, bom đạn, sự gian khổ, ác liệt và hy sinh dồn vào khúc eo miền Trung từ một nửa Nghệ An trở vào đến Vĩnh Linh.