Ghi chép của Nguyễn Hiếu Thảo: CẢM PHỤC

Ghi chép của Nguyễn Hiếu Thảo: CẢM PHỤC

 14:53 17/09/2014

(NCTG) “Rất xúc động khi nghe cháu đọc rõ ràng những dòng chữ, mà nếu lướt qua người sáng chỉ thấy nó là những chấm tròn, trên trang giấy trắng nguyên. Ơ thế mà cháu đọc ra chữ, thế mới tài!”.