Có nên mặc định nghi can là hung thủ?

VỀ “QUYỀN” KẾT TỘI CỦA CẢNH SÁT

 16:19 12/07/2015

(NCTG) “Nghi phạm có tội hay không là từ phán quyết của quan tòa chứ không phải là vì cảnh sát nói này nói kia, hoặc trưng ra bằng chứng này bằng chứng kia. Nếu cảnh sát có thẩm quyền phán quyết người nào có tội hay không thì ta nên dẹp quách cái gọi là tòa án luôn đi cho nó gọn, và cũng chẳng cần đến luật sư để làm gì!”.