Tấm ảnh đang gây cơn bão trên mạng của Don Emmert (AFP)

QUAN CHỨC NGỦ GẬT

 00:47 30/09/2018

(NCTG) “Trong mối tương quan với chính quyền và giới quan chức, người dân luôn có lý ở một mức độ nào đó với những cảm xúc của họ và chớ nên hơn-thua với dân trong việc này”.