Cuốn sách “Ngẫu hứng” của nhạc sĩ Trần Tiến

TRẦN TIẾN NGẪU HỨNG LA ĐÀ

 06:41 18/03/2018

(NCTG) “Cái ngang tàng, vô tư, bất cần hoàn toàn vô nhiễm trước cơn sóng tiền bạc mà lúc ấy nếu muốn ông thừa khả năng tạo nên cơn lốc mà đáy phễu đường hoàng rót thẳng vào túi ông. Đấy chính là chỉ số văn hóa đặc biệt của Trần Tiến mà sau này ông sảng khoái bảo “được của ló”...”.