Hình chỉ mang tính minh họa - Ảnh: baomoi.com

VẪN CÒN NHIỀU NGƯỜI TỐT

 01:11 11/03/2016

(NCTG) “Mình lại tỉnh lại, và việc đầu tiên mình giằng tay khỏi tay ai đó giơ ra trước mắt, thấy cái nhẫn vẫn còn, chưa mất là yên tâm”.