Đức Thánh Thần hiện xuống trong một họa phẩm cổ

LỄ NGŨ TUẦN LÀ GÌ?

 20:01 30/05/2020

(NCTG) “Chúa Thánh Thần hiện xuống đồng thời mang lại thông điệp niềm tin vào sự sống, vượt qua sự chết và hàm chứa những tin mừng, những tín hiệu tốt lành cho các tín đồ”.