Ngôi sao và ánh sáng của niềm hy vọng

NHỮNG Ô CỬA HY VỌNG

 03:07 01/01/2019

(NCTG) “Thứ anh sáng ấy không rực rỡ chói lòa sắc màu, chỉ thanh thoát tinh khiết mà vững vàng như niềm hy vọng. Để ấp ủ chờ mong một năm mới tốt đẹp hơn!”.