Quốc hội Hungary nhanh chóng thông qua một dự luật bị coi là ngăn cản quyền tiếp cận thông tin của người dân

Hungary: “MẬT HÓA” CÁC QUỸ THUỘC NGÂN HÀNG QUỐC GIA GÂY BẤT BÌNH DƯ LUẬN

 01:25 08/03/2016

Một dự luật hết sức bê bối về hoạt động của các quỹ của Ngân hàng Quốc gia Hungary, sau khi được Quốc hội chấp thuận hôm thứ Ba tuần trước, đã được Chủ tịch Quốc hội Kövér László ký thông qua vào hôm qua, Chủ nhật 6-3-2015.