“Tất cả đều phải nỗ lực để đất nước này được tốt hơn đối với mọi người sống ở đó” - Ảnh: Mark Peterson

Cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger: NƯỚC MỸ RẤT KHÔNG HOÀN HẢO!

 16:18 01/06/2020

(NCTG) “Yêu nước không chỉ là tình yêu mù quáng lá cờ của chúng ta. Đó còn là việc chúng ta làm để cải thiện đất nước của chúng ta cho mọi người Mỹ” - cựu Thống đốc thứ 38 tiểu bang California, ông Arnold Schwarzenegger mở đầu bài tiểu luận của mình như vậy, khi ông phản đối bạo lực, nhưng đồng tình với những người phản đối sự kỳ thị và bất bình đẳng còn tồn tại ở quốc gia này.

Công viên J. F. Kennedy tại Harvard Business School, Boston, Masachusetts: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn...”

NƯỚC MỸ

 16:53 16/09/2019

(NCTG) “Nước Mỹ vĩ đại vì tinh thần thượng tôn pháp luật, vì cơ chế tam quyền phân lập ngăn chặn và kiểm soát sự tha hóa quyền lực của bất cứ cá nhân nào”.