Trong hai năm 2012 và 2013, “Năm mươi sắc thái” đã khiến tác giả của nó thu được ít nhất 95 triệu USD - dầu vậy, sách vẫn bị nhiều người coi là một loại dâm thư hạ cấp, chứ không mang tính văn chương

“NĂM MƯƠI SẮC THÁI”

 00:22 24/02/2016

(NCTG) “Tự bao giờ, những trang sách quằn quại với trần truồng, với c*c và l*n, với bao cảnh làm tình được tường thuật cặn kẽ, với mọi trò chơi tình dục (lành mạnh hoặc bệnh hoạn) được mô tả không che đậy... không còn là sản phẩm đồi trụy trong mắt người cộng sản?”.