Một cảnh trong vở ca vũ kịch - Ảnh: Internet

Vở kịch “Những cậu con trai phố Pál”: GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

 16:39 08/05/2018

(NCTG) “Những tràng vỗ tay rầm rập không ngớt của khán giả là một bằng chứng sống về giá trị của một nền văn hóa Châu Âu lâu đời: các tác phẩm nghệ thuật một khi đã đi vào trái tim con người sẽ mãi mãi còn tồn tại với thời gian và ngày càng có giá trị trong cuộc sống”.