Ký ức một thời - Ảnh: Internet

ÁO TẾT

 10:00 28/01/2016

(NCTG) “Tuy có nhiều nơi còn nghèo nhưng trẻ em bây giờ sung sướng hơn thời chúng tôi rất nhiều, và mấy thằng ăn trộm chắc cũng chỉ trộm những thứ bán được nhiều tiền hơn, chứ không công đâu đi lấy trộm cái áo của con nít”.