Marius Youbi - Ảnh: Steen Færgemand

BỊ TRỤC XUẤT VÌ LÀM VIỆC NHIỀU

 03:40 09/01/2016

(NCTG) Đó là trường hợp của Marius Youbi (30 tuổi), sinh viên Đại học Aarhus (Đan Mạch): do làm việc quá số giờ quy định dành cho sinh viên ngoại quốc nên anh đã phải về nước.