Minh họa: “The Economist”

YEMEN - NHAI LÁ THIÊN ĐƯỜNG VÀ CHẾT ĐÓI

 04:37 04/05/2018

(NCTG) Nạn đói ở Yemen, một quốc gia đang chịu nhiều thử thách và lâm vào cảnh cùng quẫn, lạ lùng thay, lại có nguyên nhân chính thường không được nhắc đến là tệ nghiện ngập loại ma túy có tên gọi là quat.