Thông báo của công an huyện Si Ma Cai xuất hiện trên mạng, bị coi là “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”

TẤM LÒNG TRONG MỘT THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN

 01:08 13/08/2016

(NCTG) “Khi sống trong một xã hội bất an, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng sự cảnh giác và cảnh báo những người xung quanh. Nên ít nhất không thể bảo vệ người dân vì năng lực yếu kém thì cảnh tỉnh người dân cũng là một hành động đáng hoan nghênh của công an”.