Minh họa: Internet

KHÔNG THÍCH CON CHÁU BUỒN

 00:17 17/06/2016

(NCTG) “Ừ, mẹ tao mất rồi, mất lúc trưa nay, tao đưa bà vào nhà lạnh luôn lúc đó. Chúng mày ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cùng gia đình tao cho vui”.