MẮC ĐIỆN GIẾT TRỘM, ĐƯỢC KHÔNG?

MẮC ĐIỆN GIẾT TRỘM, ĐƯỢC KHÔNG?

 02:07 23/03/2010

(NCTG) “Có thể mắc điện 220V để chống kẻ trộm không? Luật có bảo vệ quyền sở hữu? Giết kẻ trộm, được chăng?”.