MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

 21:54 03/02/2011

(NCTG) “Không có gì chắc các em hiểu hết những gì các em hát. Càng có thể đảm bảo rằng, các em - hoặc ngay bố mẹ các em - cũng không mấy ai để tâm ca khúc đã ra đời và có số phận chìm nổi như thế nào. Nhưng khi nghe giọng các em, nhiều đoạn còn non, tất nhiên, và không tránh khỏi lắm chỗ lơ lớ như Tây nói tiếng Việt, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi...”.

Nhạc sĩ Văn Cao - Ảnh tư liệu

85 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao: “MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN”, MỘT ƯỚC MƠ NHÂN BẢN

 10:02 22/02/2008

(NCTG) “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là một ca khúc mừng xuân, mà còn mang thông điệp khải huyền của tương lai một dân tộc mà chúng ta hằng mong mỏi…”.