Môn sử với cách dạy và học như hiện tại rất nhàm chán - Minh họa: Internet

THAY ĐỔI CÁCH DẠY, CÁCH HỌC CHỨ KHÔNG ĐƯỢC BỎ MÔN SỬ!

 14:14 11/09/2015

(NCTG) “Vấn đề của môn lịch sử hiện nay, trước tiên và trên hết là chỉ có một góc nhìn và học sinh buộc phải nhìn theo cái góc đó, nếu nhìn khác thì chắc chắn sẽ bị cho là không đúng”.