Minh họa: Facebook

LỄ CẦU HỒN CHO LỤC TỈNH MIỀN NAM?

 01:28 26/03/2016

(NCTG) “Một bi kịch mở đầu, diễn viên chính không hề hay màn đen đang bao phủ số phận mình. Đó là thảm họa xảy ra với Đồng Bằng Sông Cửu Long vì đất nhiễm mặn, bờ biển sạt lở và biến đổi khí hậu”.