MInh họa: nhahanghuongsen.com.vn

MỜI CƯỚI

 12:02 28/11/2015

(NCTG) “Mình đi ăn cỗ khắp lượt rồi, đến lượt con mình cũng phải mời lại họ chứ, không họ bảo mình ăn tham”.