Phụ nữ Việt Nam thời nay đang “tiến hóa” nhanh hơn đàn ông? - Minh họa: dinhdoan.net

VÌ SAO PHỤ NỮ CHỌN LY DỊ?

 19:10 15/12/2015

(NCTG) “Hy vọng đàn ông Việt tỉnh ra trước khi rơi vào tình cảnh của đàn ông một số nước Châu Á lân cận, nơi phụ nữ thà làm mẹ đơn thân hoặc kết hôn với người nước ngoài chứ không kết hôn cùng đàn ông nội địa. Nghiên cứu cũng cho thấy, đàn ông Châu Á không phải là “sản phẩm có thể xuất khẩu”, hiếm khi kiếm được vợ nước ngoài!”.

PHỞ

PHỞ

 00:37 31/08/2013

(NCTG) “Ngu gì mà ly dị, giờ li dị thì toàn bộ nhà chia đôi, tự dưng con bồ kia được hưởng, mà con mình thì mất. Cứ để thế này của mẹ con em hết, không ai dính vào được. Thích có bồ thì đi ra ngoài mà ở”.