Tòa lâu đài kỳ ảo

Neuschwanstein - TÒA LÂU ĐÀI KỲ ẢO CỦA “VỊ VUA ĐIÊN”

 22:44 14/05/2007

(NCTG) “Lâu đài Neuschwanstein được coi là đỉnh cao của một óc tưởng tượng vô cùng mãnh liệt, bất phân mộng và thực”.