HỘI LÀNG

HỘI LÀNG

 09:48 05/03/2014

(NCTG) “Mình đi vào trong chùa, thắp nén nhang lên Phật nhưng không thể nào lễ được vì bên ngoài liên tục: - Chúng tôi xin ghi nhận công đức của…”.