Ví dụ kinh điển về sự riêng tư trong trường một chính khách thượng đỉnh được hưỏng lợi từ sự nổi tiếng và truyền thông (Tổng thống Clinton và cô thư ký Lewinsky tại Nhà Trắng năm 1995 - Ảnh: AP

TÒ MÒ

 14:33 26/06/2015

(NCTG) “Cá nhân có quyền riêng tư nhưng cộng đồng cũng có quyền được thông tin. Những người hưởng lợi từ sự nổi tiếng phải tuân thủ “luật chơi” của cuộc sống, đó là sự nổi tiếng phải đánh đổi với một ít riêng tư”.