John Lennon được đặt tên cho phố ở Ukraine, thay cho Lenin

GOODBYE LENIN - HELLO LENNON

 16:47 03/03/2016

(NCTG) Theo quyết định của chính quyền địa phương ở Ukraine, một con phố mang tên Lenin đã được chuyển thành John Lennon.