Cầu nguyện cho Paris sau vụ khủng bố 13-11 - Ảnh: cnn.com

PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

 22:01 13/12/2015

(NCTG) “Vẫn còn chút hy vọng để không thấy đảng FN nắm quyền trên một nửa nước Pháp như những gì đã cho thấy ở vòng một. Hy vọng là đa số người Pháp sẽ vượt qua được sự sợ hãi để đương đầu với chủ nghĩa khủng bố mà không cần phải dẹp bỏ những giá trị văn minh tiến bộ mà họ đã dày công gây dựng qua nhiều thế kỷ”.