Lady Gaga bay bổng trong màn trình diễn Quốc ca Hoa Kỳ tại lễ tuyên thệ và nhậm chức của Joe Biden, ngày 20-1-2021 - Ảnh: Alex Wong

LADY GAGA VÀ BÀI QUỐC CA HOA KỲ

 16:37 23/01/2021

(NCTG) “Lady Gaga đã có tất cả để nhập tâm một cách hoàn hảo và trình bày một cách tuyệt vời bài Quốc ca Hoa Kỳ. Có lẽ cô đã chờ đợi giây phút ấy từ đã lâu, lâu lắm rồi”.