LÚC NÀY CHỈ MUỐN NÓI “CON CẢM ƠN THẦY”

LÚC NÀY CHỈ MUỐN NÓI “CON CẢM ƠN THẦY”

 18:26 11/12/2014

(NCTG) “Tên của thầy đã vận vào con người thầy. Suốt đời thầy đối xử với mọi người theo chữ “Thứ”.