Xe quá tải, chuyện thường ngày ở huyện - Minh họa: Internet

NGÀY LỄ MÀ

 14:34 02/05/2016

(NCTG) “Anh đứng ơi, anh quay cái mông sang bên kia cái, mông anh để hẳn ở mặt em đây này”.