NGÀY CỦA MẸ

NGÀY CỦA MẸ

 22:48 10/05/2013

(NCTG) “Tôi ngồi vào máy, trên Facebook lũ lượt các status nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ, muốn sống với mẹ trọn đời cùng những bài hát ca tụng mẹ, các câu chuyện cảm động về tình mẹ trôi qua home nhà tôi. Nước mắt tôi chảy dài, mặn chát!”.