Pho tượng đồng khổng lồ nhà độc tài Stalin với chiều cao 18m bị nhân dân Hungary lật đổ trong cuộc cách mạng dân chủ mùa thu năm 1956. Budapest, ngày 23-10-1956 - Ảnh tư liệu

HƠN TƯỢNG ĐỒNG PHƠI NHỮNG LỐI MÒN… (*)

 17:50 02/09/2019

(NCTG) “Tượng đài lăng tẩm đẹp nhất là ở trong lòng dân".