Minh họa: Internet

GỬI THƯ CHO BẠN

 03:30 16/02/2016

(NCTG) Sáng nay tôi ra bưu điện gửi thư cho bạn thân sống bên Mỹ. Sao lạ vậy? Không dùng mail hay Facebook cho nhanh mà phải mất công đi ra bưu điện gửi cho mất thời gian đến vậy? Tại vì bạn tôi là người đời xưa, không dùng mấy cái phương tiện hiện đại kia, chỉ biết gọi điện thoại và gửi thư.