CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC

 23:51 12/05/2013

(NCTG) “Làm cái gì cũng phải có chiến lược, không có chiến lược thì chết đói cả “lút”.