Biên giới Slovakia nhìn sang phía Áo - 1989 - Ảnh: Internet

KHÁT VỌNG

 23:37 09/11/2014

(NCTG) “Một chiếc xe Trabant mắc ngay giữa, hơn nửa thân xe đã chui lọt qua. Phần buồng lái tan thành mảnh nhỏ. Thân xe thủng lỗ chỗ vết đạn như cái sàng...”.