Khaisilk đã lừa dối khách hàng, “treo lụa Việt, bán lụa Tàu” từ nhiều năm nay, theo một phát hiện mới đây của một doanh nghiệp - Ảnh: Facebook Dangnhuquynh

AI XUI KHAISILK TRÁO HÀNG MADE IN CHINA THÀNH HÀNG MADE IN VIETNAM?

 21:37 29/10/2017

(NCTG) “Có khách hàng nào nghĩ họ chính là tác nhân ép các doanh nghiệp phải buôn bán hàng giả hay không?”.