Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt điểm binh tại cuộc diễu binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ Hai tại Bắc Kinh ngày 3-9-2015 - Ảnh: Damir Sagolj (“Reuters”)

QUAN ĐIỂM TỰ DO ĐẾN TỪ TRUNG QUỐC CỦA TẬP CẬN BÌNH

 01:16 25/09/2015

(NCTG) Lần đầu tiên trên đất Mỹ, họ Tập bày tỏ công khai quan điểm của mình về Tự do luôn gắn liền với Trật tự như một điều kiện tiên quyết, các quan điểm này áp dụng cho cả trật tự xã hội trong đời thực và trên không gian mạng.

“Vạn thế Sư biểu” Khổng Tử, vị thầy được đặt tên cho các học viện được mở ra trên khắp thế giới trong nỗ lực truyền bá “quyền lực mềm” của Trung Cộng

TRUNG QUỐC ĐÃ TỪNG CÓ DÂN CHỦ?

 04:03 07/07/2015

(NCTG) “Các tư tưởng về dân chủ và tự do cho dù có thể đã từng tồn tại trong lịch sử Trung Hoa, nhưng chúng chưa bao giờ trở thành một phần của văn hóa Trung Hoa và chưa bao giờ được các thế lực chính trị bảo vệ”.