Một trong những người tỵ nạn cuối cùng tại ga Keleti trước khi Đức chuẩn bị tái kiểm tra biên giới

ÁNH MẮT

 03:47 14/09/2015

Sau mấy ngày mưa lai rai, trời hửng lên, và tự nhiên nóng hầm hập về chiều. Trong những chiếc lều mà người dân và các bạn tình nguyện viên đã mắc sẵn ở ga Keleti cho người tỵ nạn thế này, hẳn là nóng nực và khó chịu lắm.