Những tấm ảnh trên báo chí bị cáo buộc là đã qua chỉnh sửa bằng Photoshop để phục vụ một mục đích nào đó, làm dấy lên vấn đề về Niềm Tin trong những tuần gần đấy - Ảnh: Internet

NGHĨ VỀ NIỀM TIN

 08:15 06/05/2016

(NCTG) “Theo đúng tinh thần khoa học, Sự Thật chỉ là một niềm tin. Khoa học không thể chứng minh một điều gì là đúng (niềm tin) mà chỉ có thể chấp nhận rằng chưa thể chứng minh là sai”.