Tàu điện xưa, nay còn đâu?

KÝ ỨC HÀ NỘI... NAY ĐÂU?

 22:33 02/01/2016

(NCTG) “Mình cảm thấy may quá, đã không bị va vào một ký ức đau thương nào của cái thời bao cấp ngày xưa, hay một mảnh nào của cơn ác mộng đó… nếu không, chắc mình phải rời nơi này sớm trong sự sợ hãi”.