Thi hào Kölcsey Ferenc và bản thảo “Hymnus” - Ảnh: cultura.hu

“Quốc ca” của Hungary: BÀI THƠ VÀ BẢN NHẠC BẤT HỦ

 01:58 08/09/2020

(NCTG) “Chuộc tội rồi, dân tộc này đổi khác - Trong ngày xưa và sắp tới mai sau!” (Megbűnhődte már e nép - A múltat s jövendőt!).