CUỘC TRANH LUẬN TRÊN NHỮNG XÁC TÙ BINH NGA

CUỘC TRANH LUẬN TRÊN NHỮNG XÁC TÙ BINH NGA

 13:16 14/09/2014

(NCTG) Để biện bạch cho vụ thảm sát Katyń - được coi là tội ác lớn nhất đối với tù binh trong lịch sử các cuộc chiến thế kỷ 20 - theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo thượng đỉnh Liên Xô, giới sử học nước này đã phải lao vào tìm kiếm một sự kiện trong mối quan hệ Liên Xô - Ba Lan để có thể làm “đối trọng” với Katyń.