Minh họa: Internet

2017: TÀU HỎA MIỄN PHÍ CHO GIỚI TRẺ EU

 00:33 20/11/2016

(NCTG) Mọi công dân Liên Âu khi vào tuổi 18 đều được nhận một vé tàu hỏa miễn phí cho phép có thể du lịch EU trong vòng 22 ngày - đó là nội dung một chương trình thử nghiệm sẽ được tiến hành trong năm sau, 2017.