John Lennon và vợ, Yoko One trong ca khúc huyền thoại “Imagine” (Hãy tưởng tượng) - Ảnh chụp màn hình

“IMAGINE ALL THE PEOPLE - LIVING LIFE IN PEACE...”

 01:12 14/04/2022

(NCTG) “Bạn có thể nói tôi là kẻ mộng mơ - Nhưng tôi không phải là người duy nhất - Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hòa cùng với chúng tôi - Và thế giới sẽ là một” (John Lennon)