Nhà văn, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - Ảnh: Facebook

Ghi chép: HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG (1937-2023)

 02:45 27/07/2023

(NCTG) “Bi kịch của Hoàng Phủ Ngọc Tường, kể cả khi những lời phân trần của ông vẫn bị nhiều người cho là không thành thật, là ở đấy, và có lẽ không chỉ là bi kịch của cá nhân ông, một người từng có những vần thơ, tùy bút đẹp...”.

Hiện trường vụ thảm sát Katyń - Ảnh tư liệu

SỰ THẬT LỊCH SỬ

 03:06 16/02/2018

(NCTG) “Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất, luôn giải phóng cho con người. Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại công bằng. Sự thật chỉ ra con đường hòa hợp”, kể cả trong những tội ác ghê gớm “can dự tới tất cả mọi con người và mọi dân tộc”.