Hiện trường vụ thảm sát Katyń - Ảnh tư liệu

SỰ THẬT LỊCH SỬ

 03:06 16/02/2018

(NCTG) “Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất, luôn giải phóng cho con người. Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại công bằng. Sự thật chỉ ra con đường hòa hợp”, kể cả trong những tội ác ghê gớm “can dự tới tất cả mọi con người và mọi dân tộc”.