Hình ảnh đau đớn trong Ngày của Mẹ - Ảnh: Facebook

TÔI SẼ MANG CON ĐI TUẦN HÀNH HAY KHÔNG?

 19:57 09/05/2016

(NCTG) “Tôi sẽ có thêm lý do để xuống đường, để hy vọng ngày mai, trên mảnh đất quê hương, con cái tôi sẽ cùng con cháu chúng, không phải sợ bị đánh đập, tù đày, chỉ vì trót nói lên TÌNH YÊU của mình!”.